ක්ෂණික ගෝවා ක්ෂුද්ර අති ක්ෂාර සමග මැරිණි

උණුසුම් brine සමග ගෝවා ක්ෂණිකව ලුණු දැමීමේ ක්රමයක් රසවත් සූදානම් කළ ආහාරයක් ලබා ගැනීමට කෙටි කාලයක් තුළ අවස්ථාවක් ලබා දෙනු ඇත. මේ පැකට්ටුව අතිශයින් විවිධාකාරව විවිධාංගීකරණය කර ඇති අතර මස්, මසුන් ඇල්ලීම වැනි දේ වේ.

උණු බෑගයක් සමග ගෝවා ප්රසන්න කිරීමට ඉක්මන් ක්රමයක්

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

ගෝවා සුදු සුදු ටිකක් ඉරා දමා, කැරට් හා සකස් ගම්මිරිස් තීරු කපා ඇත. එවිට භාජනයක් තුළ එළවළු මිශ්ර, ගම්මිරිස්වලින් සහ වියළි බෑවුමක් කොළ විසි කරන්න. අපි කෑලිවල අන්තර්ගතය අපමනය කර, වට්ටක්කා, තෙල්, සීනි සහ ලුණු එකතු කිරීමත් සමග පානීය ජලයෙන් සාදන ලද තාපාංක marinade වත් කරමු. පැය 3 ක් පමණ පසු, පිසින ලද කුළුබඩු ගෝවා සේවය කිරීමට සූදානම්.

ක්ෂණික ගෝවා ක්ෂුද්ර අති ක්ෂාර සමග මැරිණි

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

විශාල කැබලිවලට ගෝවා කපා, කැරට් විශාල පට්ටියක් මත ඉරීම සහ බඳුනක එළවළු දමා පිරිසිදු කර ඇත. ඔවුන් සුදුළූණු කරාබු නැටි කිහිපයක් මිරිකා ඔබ ඔවුන්ගේ අත් සමග මිශ්ර.

වතුරේ අපි ලුණු, සීනි විසුරුවා හරිනු ලබන්නේ විනාකිරි, එළවළු තෙල්, ලෝරල් කොළ විසි කරන්න. අන්තර්ගතය උනු, ගෝවා වත් ඉහළින් සිට පීඩාවට පත් කිරීම. පැය කීපයකට පසු, සුදුළූනු උණු බ්ලෙන් සමග රසවත් ක්ෂණික පිසින ලද ගෝවා රසකාරක සඳහා සූදානම්.

උණුසුම් brine සහ විනාකිරි සමග ගෝවා ප්රසන්න කිරීමට ඉක්මන් ක්රමයක්

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

අපි ගෝවා සිහින් ගෝවා, සහ කැරට් සහ සුදුළූණු පිරිසිදු හා කෝණයන් මත කපන ලද. සාස්පාන් හි සකස් කළ එළවළු ව්යාප්ත කරන්න, කහ සමග ඉසිය සහ ඔබේ අත් සමග කලවම් වීම. Marinade සඳහා අපි වතුර උනු, අපි විනාකිරි, එළවළු තෙල්, සීනි සහ ලුණු එකතු කරන්නෙමු. අපි ඉක්මනින් උණු කළ අති ක්ෂාර සහ විනාකිරි සමඟ marinated ගෝවා වත් කර පීඩාවට ලක්ව ඇත. දවසකට පසු, ලස්සන රසවත් ආහාරයක් සූදානම් වනු ඇත.

උණු බෑගයක් සමඟ ගෝවා පීලි සකස් කිරීමට ඉක්මන් ක්රමයක්

අමුද්රව්ය:

Marinade සඳහා:

සකස් කිරීම

බීට් පිරිසිදු කර කුඩා කැබලිවලට කපා, සුදුළූණු සහ ගම්මිරිස් පෙති ය. එළවළු කප්පාදු කර කෑන් කෑලි පතුලේ කොටසක් දමන්න. ෆ්රූක් ගෝවා කැඩුණු පෙති, භාජනවලට දමා, ඉතිරි එළවළු එකතු කරන්න.

උතුරන වතුරේ දී, සීනි සමඟ ලුණු විසුරුවා, විනාඩි 5 උනු, සහ විනාකිරි එකතු, තෙල් හා marinade සංරක්ෂණය වත්. ඊළඟ දවසේ අච්චාරු දැමූ ගෝවා දැනටමත් අනුභව කළ හැකිය.