අලිගැට පේර ආහාරවල වට්ටෝරු - වේගවත් හා රසවත්

මෙම ද්රව්යයේ, ඔබ රසවත් හා ඉක්මනින් අලිගැට පේර සහිත ආහාර පිසීමට සහ මෙම නිවර්තන පලවලින් ලබා ගත හැකි කෑම සඳහා වට්ටෝරු කිහිපයක් ඉදිරිපත්.

අලිගැටපේර සමග රෝල්ස්

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

ආරම්භයේදී, 1: 2 අනුපාතයකින් වතුර සමග මිශ්ර කිරීම සූදානම් වන තෙක් සහල් කෝපි සෝදාගත යුතුය. බඳුනේ අවසානයේදී සහල් සමග මිශ්ර වී බඳුනට මිශ්ර කර එය මිශ්ර කරන්න.

තැම්බූ සහල් සිසිල් වන අතර, අපි රෝල් සඳහා පිරවුම් සකස් කරමු. අපි සැමන් ගැහැණු තුනී, දික්ටිං පටියක් සමග තැකීමක් කරමු. අපි අලිගැට පේර සහ ප්ලාස්ටික් පොලුවලින් මාංශ ඉරීම. අවශ්ය නම්, රෝල් ද පිපිඤ්ඤා සමඟ සකස් කළ හැකිය. මෙම නඩුවේ, එළවළු අලිගැට පේර වන ආකාරයටම කපා.

රෝල් අලංකරණ කිරීමේදී අපි නොරී වල උණ බඳුනක් මත රඳවන අතර බත් මත තුනී ස්ථරයක් බෙදා දෙන්නෙමු. මධ්යයේ දී, වසබිබි කුඩා ප්රවේසයිවාම් කල්පවත්නා තීරුවකි, එය සැමන්, අලිගැට හා පිපිඤ්ඤා මත තබා ටිකක් ක්රීම් චීස් එක් කරන්න. රෝදය තුළ ඇති භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කර කැබලිවලට කපා. අපි marinated ඉඟුරු සහ සෝයා සෝස් සමග සේවය කරනවා.

ඇවාකාඩෝ සමග පැස්ටා - ඉක්මන් හා රසවත් කෑමක් සඳහා වට්ටෝරුවකි

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

අලිගැට පේර වලදී පැස්ටා සරලව හා ඉක්මනින් සකස් කරන්න. සෝස් සූදානම් කිරීමට මෙම කාලය තුළ සූදානම් වන තුරු පැස්ටා පිපීමට පමණක් ප්රමාණවත් වේ. මේ සඳහා, අලිගැටපුම් පල්ප්, රසැති සුදුළූණු සහ බැසිල් අතු, සුමට හා ලෙමන් යුෂ රස තෙක් බ්ලාන්ඩර් බඳුනට තල්ලු කරනු ලැබේ. අවසාන ස්කන්ධය අප්පේට් පාටට පැතිරීම, නැවුම් මිශ්ර ගම්මිරිස් සමග රස බැලීමට සහ ක්ෂණිකව සේවය කිරීම.

අලිගැටපේර රසවත් සලාදයක් සඳහා වට්ටෝරුව

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

සලාද ලුණු සමග කුළුබඩු වලදී කෙටි කෑමක් පිළියෙල කිරීම සඳහා පිළියෙල කර ඇති තිරිඟු හා මස් කැබලි කපා. ඒ ආකාරයෙන්ම අලිගැටපේරිය පල්ප් තීරය විනාශ කර, අඩක් චෙරි කපන්න. සලාද භාජනයක් තුළ සෝඩාඩ් භාජනයක් තුළ අමුද්රව්ය මිශ්ර, ටිකෙන් ටික හා ගම්මිරිස් වත් කරන්න, මිශ්ර හා හරිත සමග සැරසීම, මේසය වෙත එය වහාම සේවය කිරීම.