රොටි නිපදවන්නෙකු තුළ කෆීර් මත රොටි

ගෙදර හැදූ රොටි මෙන් නොව, මිල දී ගත් රොටි මෙන් නොව, ඊළඟ දවසේ පවා මෘදු වනු ඇත. මෙම ලිපියේ වට්ටෝරු වලින් පාන් සාදන යන්ත්රයක් තුළ කෆීර් සෑදීමේ රසවත් ආහාර පිළියෙල කිරීමට ඔබට ඉගෙන ගත හැක.

රොටි නිපදවන්නෙකුගේ පාන් කෑල්ලක් කපන විට, ඔබේ උපාංගයට නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශය සැලකිල්ලට ගන්න, බොහෝ විට ඔවුන් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ.

රොටි නිෂ්පාදකයෙක් වන කේෆීර්හි බෙඩෝරෙෂෝවායි රයිස්

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

පළමුව, වල්, හණ, සුවඳ සුවඳකින් තොරව පෑන් දී තක්කාලි ෆ්රයි. භාජනයක් තුළ, පිටි, ඔටම් මිශ්ර, ෙබ්කිං කුඩු සහ මිශ්ර එකතු කරන්න. දැන් වියළි මිශ්රණයේ තෙල්, ද්රව මී පැණි සහ යෝගට් වත් කරන්න. ඉක්මනින් සියල්ලම ගසාගෙන යනවා. රොටි නිශ්පාදකයාට නිමි පිටි වත් කර "කුක් ක්රේක" මාදිලිය තුළ විනාඩි 45 ක් පමණ නිශ්පාදනය කරන්න. ඔබට නිසි රොටිය උත්සාහ කළ හැකිය සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වී පසුව පමණි.

පාන් නිෂ්පාදකයාගේ කේෆීර් මත සුදු පාන්

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

පළමු කෙෆීර් ටිකක් උණුසුම්. එවිට බාල්දියට පාන් සහ බටර් සහ උණුසුම් කෙෆීර්ට වත් කරන්න. ඊළඟට, ලුණු, සීනි සහ තිරිඟු පිටි විසි කරන්න. අවසානයේදී මුහුන් එකතු කර පාන් සාදන්නන් එකතු කරන්න. "බ්රෙඩ්" මාදිලිය සකසන්න, බර ග්රෑම් 750 ක්, පැය 3 ක් සහ තද කබොළ. රසවත් පාට කබෙක් සමග සූදානම් කළ රොටි උණුසුම් කර සිසිල් වන තෙක් බලා සිටිය යුතු අතර එය කපා ගත හැකිය.

පාන් නිෂ්පාදකයා තුළ කේෆීර් මත බෙර්ඩ්රොසෙවායි පාන් සමග

අමුද්රව්ය:

සකස් කිරීම

රොටි නිශ්පාදකයාගේ පාන් රයි, තිරිඟු පිටි, වල්, ලුණු, සෝඩා, සීනි, බටර් සහ උණුසුම් කෙෆීර් වත් කර, "යීස්ට් රොටි" හෝ "කුප්පි කෝකිය" වැඩසටහන තීරණය කරන්න. මෙම වැඩසටහන මගින් පිළිස්සීමේ ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ කරන තෙක් බලා සිටීමට සිදු වේ. කලු පාන් අවසන් කරන ලද අච්චුවෙන් පිටතට ගොස් සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වන තෙක් බලා සිටීමෙන් පසුව එය කපා ගත හැකිය.