ඇඳුම් වලින් ඉටි සේදන් කරන්නේ කෙසේද?

බොහෝදෙනෙකුට සමාන ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇති නිසා, කිසිවෙකුගේ ඉටි ලප පෙනුම නොපෙනේ. එවැනි අප්රසන්න නමුත් ප්රතිරෝධී තත්වයක් සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට උදව් වන ඉඟි ඇත.

ඉටි වලින් පැල්ලමක් ඉවත් කරන්නේ කෙසේද: ප්රායෝගික උපදෙස්

මේ ආකාරයේ පැල්ලමක් ඉවත් කළ හැකිය. මේද වර්ග ද්රාවණයෙන් ඇසිටෝන් හෝ බින්සිලින් භාවිතා කළ හැකිය. මෙම ක්රියාපටිපාටිය සඳහා අනිවාර්ය කොන්දේසියක් වන්නේ අත් සහ ශ්වසන පත්රිකාව ආරක්ෂා කිරීමයි. පැල්ලමක් විනාඩි 20 ක් පමණ තබා ගත යුතුය. මේ දේ කිරීමෙන් පසු සාමාන්ය දෙයක් ලෙස සෝදාගත යුතුය. සියුම් රෙදි සහ සිල්ක් සඳහා මෙම ක්රමය භාවිතා නොකරන්න. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඉටි තැනට යෙදිය යුතු අතර පැය කිහිපයක් සඳහා ඉතිරිව ඇති, පිඟන් මැදි ඩොන්ගර්න්ට් භාවිතා කරන්න. එවිට රෙදි සෝදන යන්ත්රයේ නිෂ්පාදිතය දිගු කරන්න.

ඔබගේ ඇඳුම් වලින් ඉටි සෝදා පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය නම් සහ අවශ්ය මෙවලම් නොමැති නම්, ඔබට එවැනි ප්රායෝගික ක්රමයක් භාවිතා කළ හැකිය. මෙම ක්රමය භාවිතා කිරීමේදී පැහැදිලි උපදෙස් හා උපදෙස් අනුගමනය කළ යුතුය. පළමුව, රෙදි කඩුවක් හෝ රෙදි කැබැල්ලක් හරහා ඉටි ඉටි පාට ය. මේ පසු, මෙම වර්ගයේ රෙදි සඳහා උපරිම උෂ්ණත්වය සකස් කරන්න. යකඩ සමඟ අධික ලෙස දැවෙන නොගැලපීම සඳහා එය ඉවසා නොගන්න. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් ඉටි පතන ඉහළම රෙදි හෝ ටැප් එක මත තබා ගත යුතුය. සමහර විට මෙම ක්රියාවලිය නැවත නැවතත් කිරීමට අවශ්ය විය හැක. ඉවසීමෙන් හා ඉවසීමෙන් කටයුතු නොකරන්න. අක්රීකාරිත්වයකින් පසු, ඉටිපන්දම් කළ ඇල්කොහොල් භාවිතයෙන් ඉටි ඉතිරි ඉටි ඉවත් කළ යුතුය. මෙම ද්රාවය ස්ට්රෝචූ හැඩයේ හෝ පැල්ලම් ආකෘති පත්රයේ ඇති ලකුණු මත තැබිය හැකි බැවිනි, මෙම විසඳුම කපු ස්පුට් හෝ පපිට්ට සමඟ ඉතා නිවැරදිව අදාළ විය යුතුය.

ඔබ ජීන්ස් වලින් ඉටි ඉටි සෝදා පිරිසිදු කරන්නේ නම්, ඔබට ඉහත ක්රමයන් සියල්ලම අදාළ කර ගත හැකිය. මන්ද මෙය රළු ප්රමාණයේ රෙදි පමණට හානි කිරීමට අපහසුය. නිසි ලෙස සිදු කරන උපාමාරු සමඟ, ඔබේ ප්රියතම දේවල් ඉක්මනින් මුළුමනින්ම ජනප්රිය වනු ඇත. පටක වලට හානි නොකිරීමට සහ ඉටි ඉවත් කිරීමට කුමක් නිශ්චය කිරීම සඳහා, ඔබ සෑම විටම පටක වර්ගය සලකා බැලිය යුතු අතර, ඉවත් කිරීමේ ක්රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන අතර මූලික නීති වලට අනුකූල වේ. ඉස්සන්ගෙන් ඉටි ඉවත දැමිය යුතු ආකාරය සැලකිල්ලට ගැනීම ද අවශ්ය වේ. අපිරිසිදු පෘෂ්ඨය මත සාමාන්ය ටුම් වැඩිපුර භාවිතා කිරීම හා පැය දෙකක් සඳහා තබන්න. පසුව, ඉටි ටැල්ක් සමඟ එකට පවතිනු ඇත, ඔබ සාමාන්ය බුරුසුව ඉවත් කළ යුතුය.