මොනොසයිටිස් සාමාන්යය ඉක්මවා යයි - එයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මොළොසයිටිස් යනු ශරීරයේ මළ සිරුරු වලින් මිනිස් සිරුර පවිත්ර කර ගැනීම, ක්ෂුද්ර ජීවීන්ගේ උදාසීනත්වය හා පිළිකා සෑදීම ප්රතිරෝධය කිරීමයි. මොළෝසයිට් නිපදවන අතර ඒවා රුධිර ප්රවාහයට ඇතුල් වන අතර මැග්ෆාපේස් වල පරිනත වන අතර මැලේරියා, මැලේරියා, මැලේරියා, මැග්ටොෆයිස් වලට සමත්වී ඇත. එමගින් ලියුකැසයිට් කාණ්ඩයේ (ලිම්ෆොසයිටේන්, බැසොෆිල් සහ නියුට්රොෆිල) අනෙකුත් සෛල සමග සමත්ව ඇත.

සමහර විට, රුධිරය විශ්ලේෂණය කිරීමේදී, monocyte අන්තර්ගතය සාමාන්යයට වඩා වැඩි බව අනාවරණය වේ. මෙම සාධකය ඇති රෝගීන්ගේ සැලකිල්ල සහ එය ඒකාධිපතියන් සංඛ්යාව සාමාන්යයෙන් වඩා වැඩි නම් එය කුමක්ද යන්න දැන ගැනීමට ඇති ඔවුන්ගේ ආශාව පැහැදිලිය.

මොනොසයිටිස් සාමාන්යයෙන් ඉහළ යන්නේ නම් එයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මොනොසයිටින් සහ ලියුකිලයිට් සංඛ්යාව තීරණය කිරීම සඳහා සිදු කළ විශ්ලේෂනයක් ලේයිකෝසයිට් සූත්රය ලෙස හැඳින්වේ. රුධිරයෙහි ඒකාධිකාරය වල නියත සංඛ්යාව 3 සිට 11% ක් වන අතර එහි ප්රතිශතය 1% වේ. වැඩිහිටියෙකුගේ ඒකාධිකාරය සාමාන්යයෙන් (0.7x109 / L වඩා වැඩි) සාමාන්යයට වඩා තරමක් වැඩි නම්, එසේ නම්, monocytosis ආරම්භය උපකල්පනය කළ හැකිය. වෙන් කරන්න:

  1. සාපේක්ෂ මොනොසයිටෝස්, සාමාන්යයෙන් වඩා වැඩි මට්ටමක ඒකාධිකාරී මට්ටමක් පවතින අතර, ලිම්ෆොසයිටේන් සහ නියුට්රොෆිලයන් සාමාන්ය සීමාවන්වලට වඩා අඩුය.
  2. ශරීරයේ ඇතිවන ගිනි අවුලුවන ක්රියාවලීන් සඳහා නිරපේක්ෂ ඒකාධිකාරය සාමාන්යයෙන් වන අතර, රුධිරයේ ඇති ලිම්ෆොසයිටිස් සහ ඒකාධිකාරීන්ගේ සාමාන්ය ප්රමාණයට වඩා සාමාන්යය: සාමාන්ය දර්ශකයන්ගේ අතිරික්තයක් 10% හෝ ඊට වැඩි වේ.

Monocytosis සමග, සෛල නිපදවීමේ ක්රියාවලිය ආසාදනය හෝ පිළිකාමය ගැටිති වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට සක්රිය වේ. රුධිරයේ ආරක්ෂිත සෛල සංඛ්යාව වැඩිවීමේ හේතුව සොයාගැනීම සඳහා මෙම විශේෂඥයා සඳහා විශේෂ කාර්යභාරයක් වන්නේ නිශ්චිතවම ය.

කරුණාකරලා! රුධිරයේ මොනොසයිට අන්තර්ගතය පරතරය මත රඳා පවතී. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ මට්ටමේ අතිරික්තය මොනොසයිටෝසිස් වර්ධනයේ දර්ශකය නොවේ.

මොනොසයිටිස් සාමාන්ය තත්වයට වඩා ඉහලින් සිටියි

දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, බොහෝ විට බොහෝ විට රුධිරයේ මොනොසයිට් අන්තර්ගතය සාමාන්යයෙන් වඩා සාමාන්යය වේ. එය ගිනි අවුලුවන හෝ පිළිකා කාරකභූමි වේ. වැඩි කිරීම සඳහා පොදු හේතු:

මෙය රුධිරයේ ඒකාධිකාරයන් වැඩි වීමක් ඇති කරන රෝග පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් නොවේ. රෝගයේ පැහැදිලි රෝග ලක්ෂණ නොමැති වුවද, ශරීරයේ ඇතිවන රෝගී වෙනස්කම් ආරම්භ වී ඇති අතර, රෝගය වර්ධනය වෙමින් පවතින්නේ මුල් අවධියේය. එබැවින්, ප්රමාදයකින් තොරව, ප්රතිකාර ආරම්භ කිරීම අවශ්ය වේ.

මොනොසයිටෝසිස් වල යෙදීම

ඒකාධිකාරී සංඛ්යාවේ සුළු වෙනස් වීමක් සමඟින්, ශරීරයට, නීතියක් ලෙස, ගැටළුව සමඟ කටයුතු කරයි, සහ වෛද්ය ආධාර අවශ්ය නොවේ. රුධිරයේ ඒකාධිකාරී මට්ටමේ සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් සිදු වූ විට, සහභාගී වන වෛද්යවරයා අමතර අතිරේක විභාගයක් නියම කරයි. චිකිත්සාව පාදක වන රෝගය ඉවත් කිරීම හා සම්බන්ධ වන අතර, දැනටමත් සටහන් කර ඇති පරිදි, මුල් අවධියේදී වඩාත් ඵලදායී වේ. බෝවෙන රෝග වලදී monocytosis සුව කිරීමට පහසුය. ඒකෝචිත සෛල හෝ නිදන්ගත ලියුකේමියාව වැඩි වීම හේතුවක් නම්, චිකිත්සාව දිගු කාලයක් පැවතුනහොත් සම්පූර්ණ සුවය සඳහා සහතිකයක් නොමැත (අළුව!).