ෆ්රෙජ්ජ් "දන්නවා ෆ්රොස්ට්"

නවීන මාදිලියේ ශීතකරණයන් "Know Frost" පද්ධතියෙන් සමන්විත වේ. පරිවර්ථනයේ දී මෙම නාමය තේරෙන්නේ "හිම නැත" යන්නයි. මාසික පරමාණුක ක්රමාංකය සඳහා අවශ්යතාවය ගැන සිතා බැලීම නතර කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ශීතකරණය "No Frost" හි මූලධර්මය

Noë ෆ්රොස්ට් ක්රමයෙන් සමන්විත ශීතකරණය පහත සඳහන් මූලධර්මය අනුව ක්රියා කරයි. එහි ලාක්ෂණික ලක්ෂණය වන්නේ සවි කරන ලද ෆෑන්-සිසිලකයෙකුගේ පැමිණීමයි. වාහකයාගේ අරමුණ වන්නේ ශීතල වාතයෙහි ශීතකරණයේ නිරන්තර සංසරණය සහතික කිරීමයි. මෙම මැදිරි දෙක අතර - ශීතකරණ හා ශීතකරණය, වාෂ්පකාරක අඩංගු විශේෂ කොටසට ඇත.

වාෂ්ප වාෂ්පකාරය මත හිම ඉවතට හැරීමෙන් වාතය වාෂ්ප වීමෙන් එක් පැත්තක වාෂ්ප වෙතට ඇතුල් වේ. කොම්ප්රෙෂර් හි වැඩකරන කාලය තුළ හිම නෙරා ඇත. සම්පීඩකයට උඩින්, උපකරණයේ පිටුපස, ජලයෙන් ගලා යන තැටි වේ.

"ෆ්රොස්ට් ෆ්රොස්ට්" පද්ධතිය සඳහා, එය ශීතකරණයක් සහ ශීතකරණයක් සහිත කැබිනට් වලින් සමන්විත බව විශේෂිත ය.

නෝටෝ ෆ්රොස්ට් පද්ධතියේ හොඳම ශීතකරණයන් වන්නේ ඇට්ලන්ටේන්, බොෂ්, එල්ජී, වෙස්ට්ෆ්රෝස්ට්, සුමුං, බෙකෝ, සිෙමන්ටේ, මිට්සුබිෂි වැනි වෙළඳ නාමවලින්.

Noë ෆ්රොස්ට් පද්ධතියේ වාසි සහ අවාසි

එවැනි ඒකකවල නිශ්චිත වාසි පහත දැක්වේ.

නමුත් මේ සියල්ල සමඟම Noë ෆ්රොස්ට් ක්රමය එහි අඩුපාඩු තිබේ:

ශීතකරණය "නෝ ෆ්රොස්ට්" ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ කෙසේද?

බොහෝ පාරිභෝගිකයින් තමන්ගෙන්ම විමසන්නේ: නැත ෆ්රොස්ට් සමඟ ශීතකරණය නිවා දැමීමට අවශ්ය වන්නේද? සාම්ප්රදායික ශීතකරණයන් සඳහා නොසැලකිලිමත්ව අඩු නමුත්, මෙම ක්රියාවලිය ඉක්මනින්ම හෝ පසුව සිදු කළ යුතු බව පැවසිය යුතුය. පහත දැක්වෙන සරල නීති පිළිපැදීමෙන් ඔබේ උපාංගයේ ආයු කාලය දිගු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත:

"Know Frost" පද්ධතියේ ශීතකරණ සමග ඔබගේ ජීවිතයට මහත් සහනයක් සැලසෙනු ඇති අතර නිෂ්පාදනවල ආරක්ෂාව සඳහා දායක වනු ඇත.